Kategorijos archyvas: Paskelbimai

Kaip tinkamai optimizuoti internetinį puslapį

Kaip tinkamai optimizuoti internetinį puslapį

SEO

Optimizavimas paieškos sistemoms yra efektyvus metodas norint pasiekti aukščiausių tinklapio pozicijų paieškos sistemoje, tiksliau gautuose jos užklausų rezultatuose. Dabar įprasta tai įvardinti kaip SEO. Sutrumpinimas kilęs iš anglų kalboje vartojamo termino „Search Engine Optimization“. Šiuo metu tampa vis paklausesnės tokios SEO paslaugos.

Į šią sąvoką įeina daug įvairių darbų ir procesų, kuriuos atlieka šioje srityje dirbantys specialistai. Čia svarbiausia tampa ne darbai, o susikoncentravimas į galutinį rezultatą. Tai – pakilimas paieškos sistemų reitinguose. Tam, kad tikslas būtų įgyvendintas reikia išsirinkti specialistus, kurie atliks SEO darbus. Tiesa, čia susiduriame su dideliu pasirinkimu. Kitaip sakant yra didelė SEO paslaugas teikiančių specialistų pasiūla. Iš vienos pusės tai labai gerai, nes galima rinktis pagal tam tikrus kriterijus, pavyzdžiui, patirtį ar kainą. Iš kitos pusės tai gali apsunkinti visą paieškos procesą, nes kai surandama daug gerų pasiūlymų, sunku pasirinkti. Tuomet imama dvejoti, o tai trunka ilgesnį laiką. Kiekvienas, kuris užsako paslaugas nori, kad jos būtų pradėtos teikti kuo greičiau. Tai natūralu, nes norima kuo greičiau pamatyti, kas iš to išeina.

Šiuo metu teikiamos SEO paslaugos atveria naujas galimybes daugeliui tų, kurie turi tinklapį ir nori, kad jis būtų gausiai lankomas. Žinoma, lankomumas glaudžiai susijęs su pardavimais, tai galima teigti ir taip, kad tinkamai atlikus SEO darbus bus padidinti pardavimai, nes tinklapyje lankysis vis daugiau ir daugiau lankytojų. Privalumų yra ir daugiau, pavyzdžiui, tinkamai atlikus visus procesus bus pasiekta tai, kad interneto svetainėje lankysis tiksliniai lankytojai. Jie bus susidomėję tomis prekėmis ar paslaugomis, kurios siūlomos tinklapyje, kuriam atliekami SEO darbai.

Labai svarbi yra tinkamai parinkta SEO strategija. Jos pagrindą sudaro vidinė SEO optimizacija ir išorinė SEO optimizacija. Atliekant vidinės optimizacijos darbą reikalinga tinklapio analizė, struktūra bei ieškomos esamos klaidos. Taip pat tampa svarbūs raktiniai žodžiai, konkurentų įvertinimas, turinio pritaikymas ir kai kurie kiti darbai. Atliekant išorinę SEO optimizaciją kuriamas nuorodų tinklas, socialiniai tinklai, vykdomas išorinio turinio platinimas ir kiti darbai, kurie padeda siekti užsibrėžtų tikslų. Tinkamai atlikus SEO optimizaciją interneto svetainė pakils paieškos sistemos reitinguose, taigi bus pasiektas geras lankomumas.

Aukščiausios pozicijos Google paieškos sistemoje – pagrindinis SEO specialistų tikslas. Tai pasiekus klientai liks patenkinti gautais ilgalaikiais rezultatais. Teigiami pokyčiai lems didesnius pardavimus, o tai atneš apčiuopiamą naudą tinklapio savininkui.

Ne visi supranta kam reikalingos profesionalios SEO paslaugos

Ne visi supranta kam reikalingos profesionalios SEO paslaugos

Profesionalios SEO paslaugos: ko tam reikia?

Kuomet spaudoje išvystamas arba televizijoje išgirstamas žodžių junginys profesionalios SEO paslaugos, dažniausiai žmonės prieš save mato tokį vaizdą:  kompiuteriu dirbantį IT srities specialistą. Vis dėlto, dėmesį verta atkreipti ir į tai, jog elementų, kurių reikia tam, kad SEO paslaugos būtų teikiamos profesionaliai, yra kur kas daugiau. Kokie tie elementai? Apie tai ir pakalbėsime netrukus.

Žinios bei patirtis

Žodžių junginys IT srities specialistas arba SEO specialistas – yra labai abstraktūs,  nes iš tokių žodžių negalima suprasti, kiek  vertingų žinių ar patirties yra sukaupęs asmuo apie kurį kalbame būtent žinios ir patirtis ir yra bene aptys svarbiausi elementai, kurių reikia tam, kad būtų galima suteikti kokybiškas  SEO paslaugas. Belieka tik pridurti, kad vis dėlto, yra tam tikrų matų, kuriais galime matuoti žinias arba patirtį: tai, kiek asmuo turi sukaupęs  žinių nustatyti galima įvertinus, kokie mokymai yra baigti, tuo tarpu patirtis gali būti matuojama įvertinus atlikus darbus.

Veiklos įteisinimas

Dar vienas elementas, kuris taip pat yra būtinas tiems, kurie siekia teikti profesionalas SEO paslaugas, yra veiklos įteisinimas. Trumpai užsiminsime, kad yra ne vienas būdas, kaip tai galite padaryti, todėl prieš priimant sprendimą, verta pasinaudoti ir specialistų konsultacijomis.

Programinė įranga ir kiti darbo įrankiai

Nepriklausomai nuo to, kokį darbą ruošiatės atlikti, jo padaryti tikrai nepavyks, jei neturėsite tam  reikalingų darbo priemonių ar įrankių. Na, o kokie darbo įrankiai bei priemonės yra reikalingi tuo atveju, kuomet kalbame apie SEO paslaugų teikimą? Bene pats svarbiausias vaidmuo tenka specialiai programinei įrangai. Savaime suprantama, be jos, dar reikės ir kitų priemonių; kompiuterio, interneto ryšio ir  pan.

Internetinė svetainė

Jei jau vykdote tokią veiklą, kaip SEO paslaugų teikimas, tokiu atveju verta pagalvoti ir apie internetinę svetainę. Akivaizdu, kad tai – vienas geriausių bei patikimiausių būdų perduoti informaciją, susijusią su jūsų vykdoma veikla.

Reklamos būdai bei priemonės

Dar vienas dalykas, be kurio taip pat neįsivaizduojamos profesionalios SEO paslaugos, tai – reklamos būdai bei priemonės. Reikia pabrėžti, kad reklama vadina svarbų vaidmenį daugelyje verslų, tuo tarpu SEO paslaugų teikimas  taip  pat ne  išimtis.

Nuolatinis tobulėjimas

Na, o pabaigai belieka tik užsiminti apie dar vieną elementą. Tai – nuolatinis tobulėjimas, be kurio SEO paslaugų teikimas tiesiog neįsivaizduojamas.

Profesionalus darbas.  Profesionalios paslaugos. Profesionali reklama.

Ekologinių ūkių plėtra Lietuvoje 1993-2010 14

Ekologinių ūkių plėtra Lietuvoje 1993-2010 14

Ekologiško ūkio plėtrai ar paprasto pertvarkymui reikalingi veiksmai perteikiami ir keturioliktoje mokslinio darbo dalyje.

Draudžiama naudoti sintetinius herbicidus, fungicidus, insekticidus ir kitus pesticidus, taip pat sintetinius augimo reguliatorius bei sintetinius dažus, genetiškai modifikuotus organizmus ar iš jų pagamintus produktus. Jei iškyla tiesioginė grėsmė žemės ūkio augalams, leidžiama naudoti Ekologinio žemės ūkio taisyklių prieduose išvardytas augalų apsaugos priemones. (2004 m. balandžio 29 d. LR žemės ūkio ministro įsakymu Kr. 3D-253 patvirtintos Ekologinio žemės ūkio taisyklės, nustatančios tiesioginį ES Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2092/91 taikymą ūkio subjektams, auginantiems ir tvarkantiems ekologišką žemės ūkio produkciją.) Sertifikacijos įstaiga „Ekoagros“, parengė leidinį „Reikalavimai ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų gamybai ir tvarkymui“, kuriame pateikiamas ES Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2092/91, Ekologinio žemės ūkio taisyklių ir IFOAM Normų reikalavimų sąvadas. Leidinys gali būti naudingas visiems, besiverčiantiems ekologine žemės ūkio ir maisto produktų gamyba, bei padės surasti atsakymus sudėtinguose įstatymų, reglamentų ir taisyklių labirintuose (Žekonienė ir kt., 2005).
Gerai sutvarkytame ekologiniame ūkyje ligų ir kenkėjų problema nėra pati pagrindinė. Taip yra todėl, kad sveiki, gerai prižiūrimi augalai nėra linkę sirgti, o kenkėjų padaroma žala nėra ryški (Karklelienė, 2004). Gamtoje ligos ir kenkėjai vaidina labai svarbų vaidmenį: jie sunaikina silpnus augalus, sudarydami sąlygas plisti atsparioms ir stiprioms rūšims, tuo prisidėdami prie natūralios atrankos procesų. Ligų ir kenkėjų balansas yra palaikomas kitų, naudingų organizmų. Natūralioje aplinkoje kiekviena gyvūnų ir augalų rūšis turi savo priešų, kurie kontroliuoja biologinę pusiausvyrą. Sutvarkytuose laukuose taip pat vyrauja biologinė pusiausvyra: kenkėjai ir ligos puola tik nuskurdusius augalus, iš kurių maža naudos, kenkėjus puola natūralūs parazitai ir kontroliuoja jų gausą, paukščiai lesa vabzdžius ir piktžolių sėklas ir t.t.

13 dalis.

15 dalis.

Keturiolikta dalimi pasiūlėme susipažinti: 2015-04-16

Ekologinių ūkių plėtra Lietuvoje 1993-2010 9

Ekologinių ūkių plėtra Lietuvoje 1993-2010 9

Taigi, teks Jums susipažinti ir su devinta mokslinio darbo dalimi apie ūkių plėtrą ekologiškame sektoriuje Lietuvoje.

Nuo 2005 m. sertifikavimo įstaiga yra akredituota Nacionalinio akreditacijos biuro prie LR Aplinkos ministerijos pagal LST EN 45011:2000 standarto reikalavimus. Nuo 2008 m. įstaiga sertifikuoja išskirtinės kokybės žemės ūkio ir maisto produktus, pagal Išskirtinės kokybės žemės ūkio ir maisto produktų pripažinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 3D-524. 2011 m. sertifikavimo įstaiga pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Vokietijos ekologinių ūkių asociacija „BioPark“.
Paminėtina, kad Lietuvoje yra priimta Nacionalinė darnaus vystymosi strategija (2003), kurioje žemės ūkio srityje ekologinis ūkininkavimas įvardytas kaip svarbus šiam tikslui pasiekti, o ekologinio ūkininkavimo plotų plėtra yra vienas kontroliuojamų rodiklių proceso pažangai įvertinti. Tai sudaro prielaidas įvairioms valstybės institucijoms inicijuoti priemones minėtos ekonominės veiklos skatinimui.
Ekologinė gamyba Lietuvoje reglamentuota šiais Europos Sąjungos bendrijos reglamentais ir tarptautiniais standartais:
1. Europos Sąjungos reglamentas EB Nr. 2092/91 „Dėl žemės ūkio produktų ekologiškos gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo“;
2. Europos Sąjungos bendrijos reglamentas EB Nr. 834/2007;
3. Europos Sąjungos bendrijos reglamentas EB Nr. 889/2008;
4. Jungtinių Amerikos Valstijų Organinio žemės ūkio aktas;
5. IFOAM pagrindiniai standartai ekologinio žemės ūkio produktams gaminti ir perdirbti;
6. FAO/WHO Ekologiškų produktų gamybos programa.
Pagal tarptautinius dokumentus ruošiami nacionaliniai kiekvienos šalies standartai, pritaikyti vietos sąlygoms.
Išnagrinėjus mokslinę literatūrą, galima teigti, kad ekologinis ūkininkavimas suvokiamas kaip sveiko ir vertingo derliaus užauginimas be sintetinių trąšų, pesticidų ir kitų techninių medžiagų, biologinės įvairovės saugojimas ir aplinkos taršos mažinimas.

8 dalis.

10 dalis.

Devinta darbo dalis paskelbta: 2015-04-15

Ekologinių ūkių plėtra Lietuvoje 1993-2010 4

Ekologinių ūkių plėtra Lietuvoje 1993-2010 4

Kiekviena švietimo institucija turi savus reikalavimus darbo atlikimui. Tad vykdome ir pateikiame literatūros šaltinių analizę.

1. LITERATŪROS ANALIZĖ

1.1. Ekologinio ūkio samprata ir teisinė reglamentacija

Nagrinėjant ekologinio žemės ūkio sampratą, atkreiptinas dėmesys į tai, kad vieni autoriai, apibrėždami ekologinį žemės ūkį, jį sieja su vadyba (pvz., Lampkin, 1999; Čiegis, 2003, 2004; Niggli et al., 2007 ir kt.), o kiti tokios sąsajos neakcentuoja (pvz.: Scialabba, 2003; Haas et al., 2005; Stalenga et al., 2005 ir kt.).
Vadybinis turinys būdingas ir Tarptautinės ekologinio žemės ūkio organizacijų federacijos (toliau – IFOAM) pateiktam apibrėžimui: ekologinis žemės ūkis – tai žemės ūkio produktų gamybos sistema, skatinanti auginti aplinkosauginiu, socialiniu ir ekonominiu aspektais produktus maistui ir žaliavai, pagamintus be sintetinių trąšų, pesticidų, augimą skatinančių priemaišų gyvulių pašaruose ir jų prieduose bei genetiškai modifikuotų organizmų (toliau – GMO) (IFOAM, 2004). Atkreiptinas dėmesys į tai, kad ūkių ekologinės gamybos būdą sertifikuoja ir kontroliuoja nustatyta tvarka akredituotos sertifikavimo įstaigos.
Akademinės bendruomenės atstovai tokios žemės ūkio veiklos pradinėje stadijoje daugiau orientavosi į mokslines sąvokas „ekologinis žemės ūkis“, „ekologinės gamybos ūkis“. Jose daugiau dominavo ekologinis/aplinkosauginis požiūris. Ekologinės gamybos būdui įgavus didesnius mastus, išaugus ekologiškų produktų paklausai bei didėjant dėmesiui aplinkosauginėms problemoms, buvo tikslinama ir atitinkama sąvoka. Praėjusio šimtmečio paskutiniame dešimtmetyje vis daugiau mokslininkų pradėjo vartoti sąvoką „ekologinis ūkininkavimas“ (angl. organic farming), o šiame dešimtmetyje šis terminas tapo dominuojantis. 1 lentelėje pateikiamos kai kurių tyrėjų minėtos sąvokos traktavimas per pastarąjį dešimtmetį, daugiau dėmesio skiriant Lietuvos šalies mokslininkams. (Skulskis, 2009)

3 dalis.

5 dalis.

Ketvirta dalis paskelbta: 2015-04-13