Ekologinių ūkių plėtra Lietuvoje 1993-2010 7

Ekologinių ūkių plėtra Lietuvoje 1993-2010 7

Septinta magistro darbo dalis tęsia penktoje ir šeštoje pradėtą kėlimą, todėl sekdami nuorodas lengvai susipažinsite su visu darbu.

Konkrečių ūkinių ir ūkio valdymo sprendimų svarbą ekologinio ūkininkavimo sistemoje atskleidžia ir platesnės šios sistemos charakteristikos, pasižyminčios gamtines dirvožemio sąlygas atitinkančiomis sėjomainomis, savo ūkyje sukauptomis organinėmis trąšomis, kenkėjų, ligų ir piktžolių necheminės kontrolės metodais. Ūkininkaujant ekologiškai, nenaudojamos sintetinės cheminės medžiagos (trąšos, pesticidai, medikamentai, augimą skatinančios medžiagos ir kt.), jos pakeičiamos natūraliomis organinėmis ir mineralinėmis medžiagomis. Dirvožemio derlingumo didinimas yra augalinės produkcijos ekologiniame ūkyje pagrindas, kenkėjų ir ligų protrūkiai mažinami, palaikant rūšių įvairovę ir ekologinį balansą aplinkoje. Plėtojant ekologinę gyvulininkystę, ypač svarbu atsižvelgti į gyvulių fiziologiją, elgseną, paveldimas savybes, aprūpinti gyvulius geros kokybės ekologišku pašaru, teikti tinkamą veterinarinę priežiūrą. Ekologiniame ūkyje ypač svarbus išauginamų pašarų ir laikomų gyvulių skaičiaus optimalus santykis, nes šioje ūkininkavimo sistemoje turi būti siekiama uždaro energijos ir maisto medžiagų apytakos ciklo. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad norint ūkyje tradicinį žemės ūkio produktų gamybos būdą pakeisti visiškai į ekologinį, yra būtinas 2–3 metų pereinamasis laikotarpis.
Lyginant tradicinį ir ekologinį ūkininkavimą, reikia pažymėti, kad:
1) ekologinės gamybos procesas yra sertifikuojamas, kurio metu ūkyje atliekama įvairiapusė gamybos kontrolė;
2) dėl skirtingos pagamintų produktų kokybės skiriasi ir jų pardavimo kanalai; skirtingi ūkininkaujančiųjų paramos lygiai, ekologiškai ūkininkaujantieji gauna žymiai didesnę paramą, tačiau jiems taikomi ir minimaliai parduodamos produkcijos kiekio iš ploto vieneto kontrolės elementai;
3) skirtingi ūkininkavimo metodai suponuoja kitokių žinių poreikį, inicijuoja naują mokymo ir konsultavimo procesą. (Skulskis, 2009)

6 dalis.

8 dalis.

Septintoji darbo dalis paskelbta: 2015-04-15

Taip pat skaitykite: