Ekologinių ūkių plėtra Lietuvoje 1993-2010 4

Ekologinių ūkių plėtra Lietuvoje 1993-2010 4

Kiekviena švietimo institucija turi savus reikalavimus darbo atlikimui. Tad vykdome ir pateikiame literatūros šaltinių analizę.

1. LITERATŪROS ANALIZĖ

1.1. Ekologinio ūkio samprata ir teisinė reglamentacija

Nagrinėjant ekologinio žemės ūkio sampratą, atkreiptinas dėmesys į tai, kad vieni autoriai, apibrėždami ekologinį žemės ūkį, jį sieja su vadyba (pvz., Lampkin, 1999; Čiegis, 2003, 2004; Niggli et al., 2007 ir kt.), o kiti tokios sąsajos neakcentuoja (pvz.: Scialabba, 2003; Haas et al., 2005; Stalenga et al., 2005 ir kt.).
Vadybinis turinys būdingas ir Tarptautinės ekologinio žemės ūkio organizacijų federacijos (toliau – IFOAM) pateiktam apibrėžimui: ekologinis žemės ūkis – tai žemės ūkio produktų gamybos sistema, skatinanti auginti aplinkosauginiu, socialiniu ir ekonominiu aspektais produktus maistui ir žaliavai, pagamintus be sintetinių trąšų, pesticidų, augimą skatinančių priemaišų gyvulių pašaruose ir jų prieduose bei genetiškai modifikuotų organizmų (toliau – GMO) (IFOAM, 2004). Atkreiptinas dėmesys į tai, kad ūkių ekologinės gamybos būdą sertifikuoja ir kontroliuoja nustatyta tvarka akredituotos sertifikavimo įstaigos.
Akademinės bendruomenės atstovai tokios žemės ūkio veiklos pradinėje stadijoje daugiau orientavosi į mokslines sąvokas „ekologinis žemės ūkis“, „ekologinės gamybos ūkis“. Jose daugiau dominavo ekologinis/aplinkosauginis požiūris. Ekologinės gamybos būdui įgavus didesnius mastus, išaugus ekologiškų produktų paklausai bei didėjant dėmesiui aplinkosauginėms problemoms, buvo tikslinama ir atitinkama sąvoka. Praėjusio šimtmečio paskutiniame dešimtmetyje vis daugiau mokslininkų pradėjo vartoti sąvoką „ekologinis ūkininkavimas“ (angl. organic farming), o šiame dešimtmetyje šis terminas tapo dominuojantis. 1 lentelėje pateikiamos kai kurių tyrėjų minėtos sąvokos traktavimas per pastarąjį dešimtmetį, daugiau dėmesio skiriant Lietuvos šalies mokslininkams. (Skulskis, 2009)

3 dalis.

5 dalis.

Ketvirta dalis paskelbta: 2015-04-13

Taip pat skaitykite: